Ameliyatın ölüm riski bir kapalı safra kesesi ameliyatının ölüm riski kadar yaklaşık binde bir civarındadır. Yapılan bilimsel çalışmalarda obez bireylerin ölüm riskinin 10 sene içerisinde obez olmayan bireylere göre %40 daha fazla olduğu düşünülürse bu oranın çok düşük olduğunu anlayabiliriz.